En veduta över Svindersvik från familjen Grills tid återfanns i slutet av 1800-talet på Borgerskapets änkehus, som grundades av Grill. Miniatyren är målad av den holländske konstnären Michael Andries år 1748.

(Vykort från 1940-talet)

Från början fanns inga lindar, som skymde utsikten från paviljongens festsal.
Däremot fanns flera bryggor och bodar. På 1950-talet hade bostadshusen börjat uppföras i Svindersviks närhet.
(Fotograf okänd, foto 1958)

Grönsaksland mellan fruktträden och trädgårdsgångar kantade med isop och praktfulla pioner. På Svindersvik fanns en häst, som på Almgrens tid fraktade trädgårdens överskott till sidenväveriets personal på Götgatan. De stora lönnarna utanför grindarna är nu nedtagna.
(Foto: Hult och Friberg 1915)

Detalj av målning från 1784 av Carl Petter Hilleström.

Namnet efter holländaren Johan van Swindern, som på 1600-talet arrenderade mark vid vikens norra strand för ett beckbruk. Beckbruket köptes 1721 av det Grillska handelshuset. Claes Grill, som blev direktör i Ostindiska kompaniet, lät uppföra sitt sommarslott vid Svindersvik omkring 1740 efter ritningar av arkitekten Carl Hårleman. 

”En härlig utsikt åt stora segelleden, ett ombyte av skuggrika dälder och brantaste berg, angenäma promenader, god grannskap (staden undantagandes), ett på modellet av Svartsjö väl byggt och fullkomligt nätt inrett hus, en fruktbärande trädgård, ett väl försett bibliotek, målningar, kopparstycken, bekvämligheter. Med ett ord: naturens lek, herr Grills pung och smak samt min vän salig herr baron Hårlemans konst hava gjort av Svindersvik ett människonöje, som har få likar i täckhet och städning.” (Carl Gustaf Tessin)

Sommarslottet hade bevarats mycket väl genom 200 år när intressenter på 1940-talet ville exploatera hela Svindersviksområdet för hyreshusbebyggelse m.m. Så småningom köptes området av den kulturhistoriskt medvetne byggmästaren Olle Engkvist, varefter själva slottet med park undantogs från exploateringen och såldes till Nordiska museet för att bevaras som kulturhistoriskt minnesmärke.

En del av slottsparken kom senare att förstöras för ett motorvägsbygge och utsikten kom att domineras av en storskalig industribyggnad, men Svindersvik bär ännu i enskildheter och detaljer vittne om de utsäkta kvaliteter som genomsyrade bygget av detta lustslott, ett av vårt lands första uttalade sommarställen.

Litt:
Andrén, Erik. En sommarsöndag på Svindersvik i Fataburen 1950
Lindblom, Andreas. En bok om Svindersvik (också i Fataburen 1953), 1953
Palmqvist, Marie. Svindersvik i Nackaboken 2001, s. 47f

Svindersvik idag, 2002 (Foto: Karl Gabor, 2002)

f