Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Folkpartiet liberalerna med politiska uppdrag

Adler Otterstål, Max
Berggren Hedin, Birgitta
Björkholm, Kurt
Boréus, Anna-Karin
Brohede Tellström, Monica
Carheden, Björn
Ekdahl-Wästberg, Karin
Fredriksson, Göran
Grack, Sten
Granath, Louise
Granath, Mats
Grudevall-Steen, Gunilla
Hallborg, Per
Hanson, Bjarne
Hjertstrand, Bo
Håkansson, Helena
Levander Dahrné, Anita
Lindgren, Gertrud
Linnerborg, Lena
McArthur, Ken
Noori, Mohammad
Nygren, Margareta
Persson, Peter
Philip, Lennart
Saläng, Stefan
Sandberg, Michael
Skiöld, Lennart
Skoogh, Anne
Steffner, Annika
Sturén, Monia
Tormod, Kjell
Ullhammar, Margareta
Westman, Birgitta
Åkerlund, Kjell
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB