Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Folkpartiet liberalerna med politiska uppdrag

Adler Otterstål, Max
Berggren Hedin, Birgitta
Björkholm, Kurt
Boréus, Anna-Karin
Brohede Tellström, Monica
Carheden, Björn
Fredriksson, Göran
Grack, Sten
Granath, Mats
Granath, Louise
Grudevall-Steen, Gunilla
Hallborg, Per
Hanner, Sofia
Hanson, Bjarne
Hjertstrand, Bo
Håkansson, Helena
Levander Dahrné, Anita
Lindgren, Gertrud
Linnerborg, Lena
McArthur, Ken
Noori, Mohammad
Olofsson, Joakim
Persson, Peter
Philip, Lennart
Saläng, Stefan
Sandberg, Michael
Skiöld, Lennart
Steffner, Annika
Sturén, Monia
Svedenfjord, Tony
Sääf, Martin
Tormod, Kjell
Ullhammar, Margareta
Westman, Birgitta
Åkerlund, Kjell
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB