Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Folkpartiet liberalerna med politiska uppdrag

Berggren Hedin, Birgitta
Björkholm, Kurt
Boréus, Anna-Karin
Brohede Tellström, Monica
Carheden, Björn
Fredriksson, Göran
Grack, Sten
Granath, Louise
Granath, Mats
Grudevall-Steen, Gunilla
Hanner, Sofia
Hanson, Bjarne
Hjertstrand, Bo
Håkansson, Helena
Lindgren, Gertrud
Linnerborg, Lena
Noori, Mohammad
Norman, Johan
Olofsson, Joakim
Philip, Lennart
Saläng, Stefan
Sandberg, Michael
Skiöld, Lennart
Steffner, Annika
Svedenfjord, Tony
Sääf, Martin
Westman, Birgitta
Åkerlund, Kjell
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB