Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Kristdemokraterna med politiska uppdrag

Alm Persson, Ingrid
Anserius, Ulla
Brager, Andreas
Davidson, Inger
Eriksson, Marithe
Herczfeld, Stefan
Husén, Birgitta
Jansson, Jan-Eric
Johansson, Ulf G
Johansson, Karolina
Karlsson, Rolf
Koskinen, Lennart
Liu, Lydia
Minati, Nello
S Helgesson, Anna-Lena
Sjölund, Monica
Sjölund, Jack
Tiger, Anders
Wihk, Anders
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB