Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Kristdemokraterna med politiska uppdrag

Amirajibi, Nana
Davidson, Inger
Franklin, Joakim
Gunnesson, Martin
Gunnesson, Malin
Hagberg, Lisa
Herczfeld, Stefan
Husén, Birgitta
Jansson, Jan-Eric
Johansson, Karolina
Johansson, Ulf G
Liu, Lydia
Lund, Johan
Olsson, Hans-Ivar
Röjhammar, Peter
S Helgesson, Anna-Lena
Sjölund, Jack
Sjölund, Monica
Tiger, Anders
Wihk, Anders
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB