Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Kristdemokraterna med politiska uppdrag

Amirajibi, Nana
Birkholm, Leopold
Davidson, Inger
Eiderbrant Uhrström, Anna Maria
Franklin, Joakim
Gunnesson, Martin
Gunnesson, Malin
Hagberg, Lisa
Henriksson, Emma
Herczfeld, Stefan
Husén, Birgitta
Jansson, Jan-Eric
Johansson, Ulf G
Johansson, Karolina
Liu, Lydia
Lund, Johan
Röjhammar, Peter
S Helgesson, Anna-Lena
Sjölund, Monica
Sjölund, Jack
Tiger, Anders
Vakant,
Wihk, Anders
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB