Flygbild över Alphyddan.
(Foto: Oscar Bladh)

Bostadsområdet Alphyddan uppfördes efter en stadsplan från 1959 och efter ritningar av arkitekterna Sven Backström och Leif Reinius. För att möta den nya tiden byggde man servicestation för bilar och särskilda garageanläggningar i områdets utkanter. Man kunde dock inte föreställa sig hur snabbt beståndet av privatbilar skulle öka. Antalet bilplatser för den tätt sammanpackade befolkningen visade sig snart vara alldeles för litet.