danviken05s.jpg

Den för sin tid moderna ång- och eldrivna anläggningen byggdes 1889-90 för Holmberg & Möllers kvarnaktiebolag, 1902 ombildat till AB Saltsjöqvarn. Ett kvarnlaboratorium inrättades 1909 som det första i Skandinavien. Även mannagrynskvarnen som inrättades 1923 var den första i sitt slag i Skandinavien. För mannagrynskvarnen uppfördes en ny byggnad i klassicistisk stil 1930. Kvarndriften nedlades 1989, varefter en stor del av magasinsbyggnaderna rev

Ett nytt bostadsområde växer nu upp kring de ännu bevarade kvarnbyggnaderna.
(Foto: Karl Gabor, 2002)
 

s.

Så länge transporter skedde med häst och vagn krävdes stora stallanläggningar vid många industrier. Bilden från Saltsjökvarns stall 1896 visar seldon och spiltor samt fodermasken och de tolv huskarlarna tillsammans med vakthund och stallbagge. Fotogenlampa i taket.
(Fotograf okänd)

danviken07f.jpg

danviken01f.jpg

danviken06f.jpg

 

Saltsjökvarn.
(Foto: Gunnar Sillén, 1980)

Saltsjökvarn med Danvikens gamla huvudbyggnad och spannmålsskuta på redden omkring 1900.
(Foto: A. Blomberg)

Mannagrynskvarnen från 1930 står ännu kvar.
(Foto: Gunnar Sillén, 1993)