Mats Olofgörs och Beth Laurins skulpturgrupp ”Tid och rum” i huggen granit består av ett antal stenblock placerade i en långsamt böljande cirkelrörelse, som avslutas – eller tvärtom – börjar med klassiskt formade portaler. Portaler som fångar upp rörelsen och skapar rumslighet. I mitten bildar tio jämnt huggna mindre block en öppen ring.
En plats att stanna till och slå sig ned vid.