Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Kristdemokraterna med politiska uppdrag

Alm Persson, Ingrid
Bithage, Bengt
Davidson, Inger
Franklin, Joakim
Gunnesson, Martin
Hagberg, Lisa
Herczfeld, Stefan
Husén, Birgitta
Jansson, Jan-Eric
Johansson, Ulf G
Johansson, Karolina
Karlsson, Rolf
Lindberg, Jonas
Liu, Lydia
Lund, Johan
Röjhammar, Peter
S Helgesson, Anna-Lena
Sjölund, Monica
Sjölund, Jack
Tiger, Anders
Waldton, Ditte
Wihk, Anders
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB