Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Miljöpartiet de gröna med politiska uppdrag

Bydler, Roger
Börjesson, Göran
Chrisander, Per
Deinoff, Thomas
Fall, Pascal
Fernstedt, Maria
Fexdal, Pernilla
Hellung-Strohl, Eva
Herlitz, Hjördis
Holm, Vanna
Holm, Bianca
Holm, Sidney
Irina, Konstantinos
Karlsson, Elisabeth
Lindberg, Ninni
Lukose, David Sitaka
Magnusson, Anne
Marnell, Åsa
Marnell, Mats
Nordström, Magnus
Ollivier, Louise
Skoug, Hampus
Ström, Brita
Sundström, Henrik
Svenneborg, Desha
Söderström, Magnus
VAKANT,
von Malmborg, Roland
Zachariassen, Mathias
Zayane, Lisskulla
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB