Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Medlemmar i Miljöpartiet de gröna med politiska uppdrag

Bydler, Roger
Börjesson, Göran
Chrisander, Per
Deinoff, Thomas
Fahlström, Pauline
Fall, Pascal
Fridstjerna, Maria
Hellung-Strohl, Eva
Herlitz, Hjördis
Herlitz, Örjan
Holm, Bianca
Holm, Sidney
Holm, Vanna
Irina, Konstantinos
Karlsson, Elisabeth
Lindberg, Ninni
Marnell, Åsa
Marnell, Mats
Nordström, Magnus
Ollivier, Louise
Skoug, Hampus
Ström, Brita
Sundström, Henrik
Svenneborg, Desha
Söderström, Magnus
VAKANT,
von Malmborg, Roland
Zachariassen, Mathias
Zayane, Lisskulla
TroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB